Hatchback

2022

GRAND i10

5-passenger

Giá chỉ từ

330 triệu

Trả góp từ

95 triệu

Hỗ trợ

Lái thử

Tính lăn bánh

Dự toán chi phí

Sedans

2022

GRAND i10

5-passenger

Giá chỉ từ

350 triệu

Trả góp từ

100 triệu

Hỗ trợ

Lái thử

Tính lăn bánh

Dự toán chi phí

2022

ACCENT

5-passenger

Giá chỉ từ

450 triệu

Trả góp từ

130 triệu

Hỗ trợ

Lái thử

Tính lăn bánh

Dự toán chi phí

2022

ELANTRA

5-passenger

Giá chỉ từ

580 triệu

Trả góp từ

150 triệu

Hỗ trợ

Lái thử

Tính lăn bánh

Dự toán chi phí

SUVs

2022

KONA

5-passenger

Giá chỉ từ

636 triệu

Trả góp từ

200 triệu

Hỗ trợ

Lái thử

Tính lăn bánh

Dự toán chi phí

2022

TUCSON

5-passenger

Giá chỉ từ

779 triệu

Trả góp từ

200 triệu

Hỗ trợ

Lái thử

Tính lăn bánh

Dự toán chi phí

2022

SANTA FE

7-passenger

Giá chỉ từ

995 triệu

Trả góp từ

300 triệu

Hỗ trợ

Lái thử

Tính lăn bánh

Dự toán chi phí

Xe thương mại

2022

SOLATI

16-passenger

Giá chỉ từ

1050 triệu

Trả góp từ

300 triệu

Hỗ trợ

Lái thử

Tính lăn bánh

Dự toán chi phí

Hatchback

2022

GRAND i10

5-passenger

Giá chỉ từ

330 triệu

Trả góp từ

95 triệu

Hỗ trợ

Lái thử

Tính lăn bánh

Dự toán chi phí

Sedans

2022

GRAND i10

5-passenger

Giá chỉ từ

350 triệu

Trả góp từ

100 triệu

Hỗ trợ

Lái thử

Tính lăn bánh

Dự toán chi phí

2022

ACCENT

5-passenger

Giá chỉ từ

450 triệu

Trả góp từ

130 triệu

Hỗ trợ

Lái thử

Tính lăn bánh

Dự toán chi phí

2022

ELANTRA

5-passenger

Giá chỉ từ

580 triệu

Trả góp từ

150 triệu

Hỗ trợ

Lái thử

Tính lăn bánh

Dự toán chi phí

SUVs

2022

KONA

5-passenger

Giá chỉ từ

636 triệu

Trả góp từ

200 triệu

Hỗ trợ

Lái thử

Tính lăn bánh

Dự toán chi phí

2022

TUCSON

5-passenger

Giá chỉ từ

779 triệu

Trả góp từ

200 triệu

Hỗ trợ

Lái thử

Tính lăn bánh

Dự toán chi phí

2022

SANTA FE

7-passenger

Giá chỉ từ

995 triệu

Trả góp từ

300 triệu

Hỗ trợ

Lái thử

Tính lăn bánh

Dự toán chi phí

Xe thương mại

2022

SOLATI

16-passenger

Giá chỉ từ

1050 triệu

Trả góp từ

300 triệu

Hỗ trợ

Lái thử

Tính lăn bánh

Dự toán chi phí